Find a Pure language exchange friend in your Living

You can search Langauge friends


Hajimemashite watashi no namayawa annu desu. Watashi wa neparu de dekimasu. Nihongo wa Suki desu. Yorosuku onegaishimasu.
Follow: 3 , Follower: 1
Janeさんからフォローされています

Hi world. Lets chat?
Follow: 0 , Follower: 5
Ryosukeさん、Showkat Ahmadさん、Rani Rafailta purbaさん、Md shakil Ahmadさん他1名からフォローされています

Follow: 0 , Follower: 0

I am an engineering student.
Follow: 1 , Follower: 2
のぶさん、Janeさんからフォローされています

Follow: 0 , Follower: 1
eishaさんからフォローされています

i wanna improve my english conversation ..and accent
Follow: 0 , Follower: 3
Alitさん、Janeさん、まっつーさんからフォローされています

I am a nice woman i am an easy going person and have fear of god so later I am a nice woman i am an easy going person and have fear of god so later I am a nice woman i am an easy going person and have fear of god so later I am a nice woman i am an easy going person and have fear of god so later
Follow: 1 , Follower: 3
Islam Mohamedさん、Showkat Ahmadさん、Janeさんからフォローされています

Follow: 0 , Follower: 2
Janeさん、まっつーさんからフォローされています

I'm a student at MNUE. So I am trying to improve my english. Because I want to study abroad. If you look for a friend, please chat me. ^^
Follow: 0 , Follower: 2
Ryosukeさん、Janeさんからフォローされています